มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

217 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบ้านช้าง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310320
ชื่อโรงเรียน วัดบ้านช้าง
ที่อยู่ หมู่ 10 ลำตาเสา ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3527-5002
แฟกต์ 35275002

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 7 12
อนุบาล 3 7 3 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 8 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 10 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 14 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 18 36
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 8 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0