มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

137 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านกะทุ่มลาย

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310321
ชื่อโรงเรียน บ้านกะทุ่มลาย
ที่อยู่ หมู่ 12 ไดนกยาง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3527-5309
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 6 11 17
อนุบาล 2 8 10 18
อนุบาล 3 11 7 18
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0