มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

297 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดธรรมจริยา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310322
ชื่อโรงเรียน วัดธรรมจริยา
ที่อยู่ หมู่ 2 คลองสิบ ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-357-99-548,0-35750074
แฟกต์ 35799548

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 13 9 22
อนุบาล 3 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 18 33
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 7 22
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 10 29
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 14 26
มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 20 46
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 14 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 11 25
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0