มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

963 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

32 ห้อง

ห้องเรียน

32 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วังน้อยวิทยาภูมิ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310323
ชื่อโรงเรียน วังน้อยวิทยาภูมิ
ที่อยู่ หมู่ 4 นราวัลย์ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3527-1290
แฟกต์ 35271118

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 20 29 49
อนุบาล 2 40 45 85
อนุบาล 3 30 33 63
ประถมศึกษาปีที่ 1 44 44 88
ประถมศึกษาปีที่ 2 47 48 95
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 47 87
ประถมศึกษาปีที่ 4 59 46 105
ประถมศึกษาปีที่ 5 39 43 82
ประถมศึกษาปีที่ 6 46 48 94
มัธยมศึกษาปีที่ 1 42 26 68
มัธยมศึกษาปีที่ 2 39 36 75
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 35 72
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0