มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

1,727 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

56 ห้อง

ห้องเรียน

56 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310324
ชื่อโรงเรียน พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ที่อยู่ หมู่ 5 ประตูน้ำพระอินทร์ ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
เบอร์ติดต่อ 0-3536-1228
แฟกต์ 35361228

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 25 23 48
อนุบาล 2 56 41 97
อนุบาล 3 56 45 101
ประถมศึกษาปีที่ 1 59 69 128
ประถมศึกษาปีที่ 2 76 53 129
ประถมศึกษาปีที่ 3 55 57 112
ประถมศึกษาปีที่ 4 59 61 120
ประถมศึกษาปีที่ 5 79 72 151
ประถมศึกษาปีที่ 6 62 70 132
มัธยมศึกษาปีที่ 1 114 107 221
มัธยมศึกษาปีที่ 2 86 74 160
มัธยมศึกษาปีที่ 3 73 73 146
มัธยมศึกษาปีที่ 4 40 42 82
มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 35 51
มัธยมศึกษาปีที่ 6 21 28 49