มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

147 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดยมนาตามธรรม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310325
ชื่อโรงเรียน วัดยมนาตามธรรม
ที่อยู่ หมู่ 2 คลองแขก ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-35902487
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 3 6 9
อนุบาล 2 12 8 20
อนุบาล 3 10 4 14
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 7 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 10 16
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0