มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

308 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดลาดทราย

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310327
ชื่อโรงเรียน วัดลาดทราย
ที่อยู่ หมู่ 4 ลาดทราย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 35271935
แฟกต์ 035 - 271935

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 16 16 32
อนุบาล 3 20 16 36
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 15 34
ประถมศึกษาปีที่ 2 24 19 43
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 23 47
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 19 40
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 19 36
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0