มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

130 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดกุฎีประสิทธิ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310328
ชื่อโรงเรียน วัดกุฎีประสิทธิ์
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านหัวคลอง ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3574-4934, 0-
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 11 17
อนุบาล 3 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 5 18
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 4 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 13 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0