มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

227 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

12 ห้อง

ห้องเรียน

12 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310329
ชื่อโรงเรียน วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
ที่อยู่ หมู่ 4 คลองแปด ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 6 6 12
อนุบาล 2 6 1 7
อนุบาล 3 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 5 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 13 22
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 9 23
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 14 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 9 23
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 8 27
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 8 16
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0