มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

198 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสว่างอารมณ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310330
ชื่อโรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ที่อยู่ หมู่ 1 วังจุฬา ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 35802038
แฟกต์ 35802038

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 9 17
อนุบาล 3 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 14 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 11 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 8 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 9 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 9 19
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 2 17
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0