มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

247 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310331
ชื่อโรงเรียน วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
ที่อยู่ หมู่ 4 - ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3527-2405
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 16 15 31
อนุบาล 3 11 15 26
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 8 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 14 25
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 8 18
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 11 27
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 8 24
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 13 25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 9 20
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0