มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

224 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน สิทธิพยากรณ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310332
ชื่อโรงเรียน สิทธิพยากรณ์
ที่อยู่ หมู่ 6 คลองสี่ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3575-0079
แฟกต์ 35750079

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 7 6 13
อนุบาล 2 13 14 27
อนุบาล 3 19 9 28
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 14 31
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 14 35
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 11 27
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 9 17
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0