มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

201 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดพะยอม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310333
ชื่อโรงเรียน วัดพะยอม
ที่อยู่ หมู่ 4 วัดพะยอม คลองสอง ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3570-0872
แฟกต์ 0-3570-0872

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 9 8 17
อนุบาล 2 11 10 21
อนุบาล 3 10 15 25
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 8 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 9 22
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0