มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

773 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

24 ห้อง

ห้องเรียน

24 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ชลประทานอนุเคราะห์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310334
ชื่อโรงเรียน ชลประทานอนุเคราะห์
ที่อยู่ หมู่ 5 ประตูน้ำพระอินทร์ ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3536-1330
แฟกต์ 0-3536-1330

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 27 11 38
อนุบาล 2 30 27 57
อนุบาล 3 29 23 52
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 54 75
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 45 76
ประถมศึกษาปีที่ 3 38 30 68
ประถมศึกษาปีที่ 4 37 37 74
ประถมศึกษาปีที่ 5 42 30 72
ประถมศึกษาปีที่ 6 35 35 70
มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 30 61
มัธยมศึกษาปีที่ 2 47 25 72
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 21 58
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0