มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

188 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดหนองไม้ซุง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310370
ชื่อโรงเรียน วัดหนองไม้ซุง
ที่อยู่ หมู่ 1 หนองไม้ซุง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 35771033
แฟกต์ 35771033

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 11 5 16
อนุบาล 3 6 8 14
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 11 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 13 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 2 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 12 25
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 7 17
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 7 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0