มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

60 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310371
ชื่อโรงเรียน วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ที่อยู่ หมู่ 3 สนามทอง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3525-5244
แฟกต์ 35255244

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 5 10
อนุบาล 3 1 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 3 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 1 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0