มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

192 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดดอนพุดซา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310376
ชื่อโรงเรียน วัดดอนพุดซา
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านดอนพุดซา ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3577-2555
แฟกต์ 0-3577-2555

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 13 14 27
อนุบาล 3 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 13 20
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 8 19
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 10 16
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 4 16
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0