มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

125 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านคู้คด

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310378
ชื่อโรงเรียน บ้านคู้คด
ที่อยู่ หมู่ 6 ขนอน ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 8 16
อนุบาล 3 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 12 18
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 8 14
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 9 20
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0