มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

120 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบ้านหีบ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310379
ชื่อโรงเรียน วัดบ้านหีบ
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านหีบ ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3577-0557
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 9 16
อนุบาล 3 10 1 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 5 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 9 25
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 10 15
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0