มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

140 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดไทรงาม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310381
ชื่อโรงเรียน วัดไทรงาม
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านระบาง ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3577-0555
แฟกต์ 0-3577-0555

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 13 6 19
อนุบาล 3 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 8 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 11 16
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 8 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0