มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

242 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310382
ชื่อโรงเรียน วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
ที่อยู่ หมู่ 2 ละมุ ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 35773070
แฟกต์ 0-3577-3069

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 10 14 24
อนุบาล 3 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 18 5 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 8 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 20
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 17 27
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 15 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 13 30
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 6 16
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 13 23
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 6 22
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0