มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

119 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านข่อยโทน

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310383
ชื่อโรงเรียน บ้านข่อยโทน
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านข่อยโทน ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 083-0950491
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 6 13
อนุบาล 3 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 2 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 7 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 11 16
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 5 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 10 19
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0