มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

87 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310384
ชื่อโรงเรียน วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านหนองน้ำส้ม ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 035-797256
แฟกต์ 035-797256

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 5 13
อนุบาล 3 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 0 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 7 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 8 17
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0