มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

324 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

10 ห้อง

ห้องเรียน

10 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310386
ชื่อโรงเรียน วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ หมู่ 1 สามง่าม ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3535-6243
แฟกต์ 35356243

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 15 18 33
อนุบาล 3 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 1 28 23 51
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 13 38
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 19 45
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 28 44
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 18 40
ประถมศึกษาปีที่ 6 23 17 40
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0