มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

236 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโคกมะยม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310389
ชื่อโรงเรียน วัดโคกมะยม
ที่อยู่ หมู่ 5 โคกมะยม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 035-800741
แฟกต์ 035-800741

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 21 14 35
อนุบาล 3 18 10 28
ประถมศึกษาปีที่ 1 22 18 40
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 10 31
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 24
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0