มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

416 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

14 ห้อง

ห้องเรียน

14 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน เชาวน์วัศ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310390
ชื่อโรงเรียน เชาวน์วัศ
ที่อยู่ หมู่ 5 หนองไม้ซุง ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 35800580
แฟกต์ 35800580

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 37 32 69
อนุบาล 3 27 33 60
ประถมศึกษาปีที่ 1 32 27 59
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 22 52
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 34 51
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 17 49
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 17 41
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 14 35
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0