มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

144 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านช้าง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310391
ชื่อโรงเรียน บ้านช้าง
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านขวิดใต้ ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3575-0917
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 22 10 32
อนุบาล 3 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 7 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 10 24
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 8 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0