มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

256 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสะแก

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310392
ชื่อโรงเรียน วัดสะแก
ที่อยู่ หมู่ 5 สะแก ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3577-0154
แฟกต์ 35770154

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 17 20 37
อนุบาล 3 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 11 20
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 8 20
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 11 23
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 8 26
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 13 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 6 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0