มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

35 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

7 ห้อง

ห้องเรียน

7 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโตนด

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310393
ชื่อโรงเรียน วัดโตนด
ที่อยู่ หมู่ 10 วัดโตนด ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3534-5503,0-3
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 0 3
อนุบาล 3 1 3 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 1 7
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 4 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 2 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0