มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

44 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านเป็ด

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310394
ชื่อโรงเรียน บ้านเป็ด
ที่อยู่ หมู่ 14 หนองคัดค้าว ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 892384367
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 1 3
อนุบาล 3 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 1 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0