มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

100 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310395
ชื่อโรงเรียน วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ หมู่ 12 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3535-6244
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 9 16
อนุบาล 3 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 4 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 10 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0