มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

344 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดคานหาม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310397
ชื่อโรงเรียน วัดคานหาม
ที่อยู่ หมู่ 4 คานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์ติดต่อ 0-3588-0157
แฟกต์ 0-3588-0157

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 11 18 29
อนุบาล 3 11 18 29
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 24 36
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 11 19
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 14 31
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 10 36
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 19 35
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 14 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 14 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 18 33
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0