มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

61 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310398
ชื่อโรงเรียน วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 1 ชุมชนวัดกะสังข์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 871210710
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 2 7
อนุบาล 3 8 3 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 2 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 5 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0