มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

2,470 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214010001
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์ติดต่อ 035-253661
แฟกต์ 035-253687

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 156 28 184
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 724 203 927
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 879 467 1346
กศน.ประถมศึกษา 1 3 4
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 1 5 6
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 1 2 3