มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

990 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอบางปะอิน

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214060000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอบางปะอิน
ที่อยู่ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 21180
เบอร์ติดต่อ 035-795403
แฟกต์ 035-795603

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 15 15 30
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 189 139 328
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 299 333 632