มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

751 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอบางปะหัน

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214070000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอบางปะหัน
ที่อยู่ ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 035-377523
แฟกต์ 035-377523

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 20 38 58
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 156 109 265
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 246 182 428