มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

657 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอผักไห่

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214080000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอผักไห่
ที่อยู่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์ติดต่อ 035-392023
แฟกต์ 035-392023

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 18 33 51
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 138 89 227
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 196 183 379