มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

654 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอวังน้อย

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214110000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอวังน้อย
ที่อยู่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
เบอร์ติดต่อ 035-271889
แฟกต์ 035-271243

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 11 12 23
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 134 98 232
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 179 220 399