มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

184 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอบางซ้าย

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214130000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอบางซ้าย
ที่อยู่ ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
เบอร์ติดต่อ 035-375918
แฟกต์ 035-375918

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 4 6 10
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 41 20 61
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 62 51 113