มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

559 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอมหาราช

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214150000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอมหาราช
ที่อยู่ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 035-389504
แฟกต์ 035-3389504

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 19 44 63
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 100 61 161
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 180 155 335