มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

257 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

0 ห้อง

ห้องเรียน

0 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กศน.อำเภอบ้านแพรก

สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสสถานศึกษา 1214160000
ชื่อโรงเรียน กศน.อำเภอบ้านแพรก
ที่อยู่ ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
เบอร์ติดต่อ 035-386001
แฟกต์ 035-386001

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
กศน.ประถมศึกษา 6 18 24
กศน.มัธยาศึกษาตอนต้น 47 52 99
กศน.ประถมศึกษาตอนปลาย 64 70 134